Osoba uprawniona do zawodowego uboju zwierząt

Kategoria: Ubój na użytek własny
Poprawiono: wtorek, 20, marzec 2018 09:03
Opublikowano: środa, 22, listopad 2017 09:20
M. Karpińska
Odsłony: 1246
Rozmiar tekstu:

 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Mińsku Mazowieckim

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez rolników z terenu powiatu mińskiego odnośnie udostępnienia danych osób  posiadających kwalifikacje do uboju zwierząt na terenie gospodarstwa, tak, aby odbył się on zgodnie z obowiązującymi przepisami informuje, że Pan Paweł Świderski zam. Stanisławów ul Dworska 10 wyraził gotowość do świadczenia usług ubojowych na terenie powiatu mińskiego, w związku z  posiadaniem wymaganych kwalifikacji do zawodowego uboju zwierząt gospodarskich tj. : bydła i świń.

Pan Paweł Świderski może dokonywać uboju w celu produkcji mięsa na użytek własny w gospodarstwie  (dot. świń w każdym wieku i bydła do 6 m-ca życia), a także w przypadku uboju z konieczności tj : zwierząt klinicznie zdrowych, które doznały urazu na terenie gospodarstwa uniemożliwiającego jego transport do rzeźni (dot. świń i bydła w każdym wieku).

Ponadto Pan Paweł Świderski umożliwia transport bydła poddanego ubojowi  z konieczności do rzeźni w celu przeprowadzenia badania poubojowego przez urzędowego lekarza weterynarii, a także  dokonania dalszej jego obróbki.

 

Pan Paweł Świderski udostępnił numer telefonu  komórkowego 690-532-616 pod którym przyjmuje zgłoszenia osób zainteresowanych usługą ubojową.