Ubój na użytek własny - schemat postępowania

Kategoria: Ubój na użytek własny
Poprawiono: poniedziałek, 17, grudzień 2018 08:31
Opublikowano: wtorek, 20, marzec 2018 08:00
A. Wójcik, K. Żelazna
Odsłony: 661
Rozmiar tekstu:

 

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną na terenie powiatu mińskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim przedstawia schemat postępowania przy uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny:

 

1. Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia uboju w celu pozyskania mięsa na użytek własny co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim.

 

2. W przypadku uboju trzody chlewnej w gospodarstwach objętych ograniczeniami, jeśli ograniczenie to zostało wprowadzone w związku  
z wystąpieniem ASF (afrykańskiego pomoru świń) dopuszcza się ubój w gospodarstwie pod warunkiem, że:

- świnie utrzymywane były w tym gospodarstwie co najmniej 30 dni przed ubojem;

- świnie zostaną poddane badaniu przedubojowemu przez lekarza weterynarii;

- mięso pozyskane w wyniku tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu przez lekarza weterynarii.

Lekarze weterynarii wyznaczeni do badania mięsa na użytek własny na terenie powiatu mińskiego to: Sławomir Hardej, Roman Maj, Andrzej Mastalerz, Jan Rogulski, Dariusz Skrzypek, Ryszard Trzeciak.

 

3. Uboju można dokonać:

- na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane;

- na terenie gospodarstwa, w którym dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu produkcji mięsa – na terenie powiatu mińskiego nie zgłoszono żadnego podmiotu prowadzącego takie gospodarstwo.

 

4. Uboju może dokonać:

- osoba, która ukończyła szkolenie teoretyczne;

 

Na terenie powiatu mińskiego gotowość do świadczenia usług ubojowych wyraził Pan Paweł Świderski zamieszkały w Stanisławowie ul. Dworska 10, tel. 690-532-616

Mając na uwadze powyższe oraz zbliżający się okres przedświąteczny i przewidywany wzrost ubojów świń na użytek własny, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim uprzejmie prosi o zapoznanie się i stosowanie zaleconego schematu postępowania.

 

Z poważaniem
lek. wet. Ksymena Żelazna
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Mińsku Mazowieckim