Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Aktualnie

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik

Odsłon artykułów:
308288

QRcode

QRcode na telefon
tel. 25 758 50 59
www.piwminsk.pl
PIW kontakty
dzieki tym kodom możesz szybko pobrac nasz nr telefonu, adres www i e-mail na swój smartfon. Wystarczy użyć czytnika QRcode.

Ostrzeżenie o produktach niewiadomego pochodzenia Biocan R oraz Biocan DHPPi

Rozmiar tekstu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim uprzejmie informuję, że na polskim rynku pojawiły się produkty niewiadomego pochodzenia o nazwach (link do artykułu źródłowego na stronie Głównego Lekarza Weterynarii):

 

Biocan R zawiesina do wstrzykiwań, inaktywowana szczepionka przeciwko wściekliźnie, nr serii: 565283B, data ważności: 16.04.2020

oraz

Biocan DHPPi liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, żywa szczepionka przeciwko nosówce (CDV), zakaźnemu zapaleniu wątroby (CAV-1), parwowirozie (CPV-2) i zakażeniom układu oddechowego wywoływanym przez adenowirus psów typ 2 (CAV-2) oraz wirus parainfluenzy psów (CPIV 2), nr serii: 545223A, data ważności: 22.02.2020

 W przypadku produktu Biocan R numerologia serii nie odpowiada numerologii producenta. Data ważności i wygląd nadruku nie odpowiadają oryginalnej etykiecie producenta. Numer partii: 565283B nie został wyprodukowany przez Bioveta a. s., Komenského 212/12, 683 23  Ivanovice na Hané, Czech Republic.

 W przypadku produktu Biocan DHPPi numer partii: 545223A został wyprodukowany przez Bioveta a. s, Komenského 212/12, 683 23  Ivanovice na Hané, Czech Republic, ale data ważności produktu była inna tj. 22.02.2018 (nie 22.02.2020). Data ważności i wygląd nadruku nie odpowiadają oryginalnej etykiecie producenta.

 Sfałszowane produkty lecznicze weterynaryjne posiadają znamiona produktów legalnych, co może wprowadzać w błąd lekarzy weterynarii. Ich zastosowanie wiąże się z bardzo poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt.

 

Ostrzegam przed nabywaniem i stosowaniem w/w produktów!!!

 

O każdym przypadku znalezienia produktów należy niezwłocznie poinformować Głównego Lekarza Weterynarii.

 


Informacja dla lekarzy weterynarii.

Rozmiar tekstu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje, co następuje.

Decyzją Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 29 marca 2017 r., znak GIWpuf-025-15/2017 wstrzymano na obszarze całego kraju obrót produktem leczniczym weterynaryjnym o nazwie:

Covexin 10, zawiesina do wstrzykiwań dla owiec i bydła 50 ml, numer serii: 176120, data ważności 08.12.2018 r., podmiot odpowiedzialny: Zoetis Polska Sp. z o. o ., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa.

 


Obrót paszami dla zwierząt gospodarskich

Rozmiar tekstu:

Informacja dla lekarzy weterynarii

 

Czy wprowadzają Państwo do obrotu  pasze dla zwierząt gospodarskich, od których pozyskiwane są produkty jadalne?

W takim wypadku, należy zgłosić taką działalność do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim.

Podlega ona obowiązkowi rejestracji zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającym wymagania dotyczące higieny pasz (Dz.U.L 35 z 8.2.2005, str.1)

 

Jak dokonać zgłoszenia?

Należy wypełnić zgłoszenie (druk poniżej) i złożyć je w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Mińsku Mazowieckim.

Szczegółowych informacji udzielą: lek. wet. Edyta Mucha lub lek. wet. Sylwia Pytel. Proszę dzwonić pod numer telefonu: 696 814 528.

 

*Działalność w zakresie obrotu detalicznego paszami dla zwierząt gospodarskich, od których pozyskiwane są produkty jadalne, podlega nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej.*

 

Do pobrania zgłoszenie w formacie PDFpdf
 

 


Spotkanie informacyjne dla lekarzy weterynarii - HPAI

Rozmiar tekstu:

W związku z poważną sytuacją epizootyczną związaną z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, podtyp H5N8, na terenie Polski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim zwołuje spotkanie informacyjne dla lekarzy weterynarii z terenu Powiatu Mińskiego . Spotkanie odbędzie się w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Mińsku Mazowieckim 30 grudnia 2016 r . o godz. 10:00. Obecność obowiązkowa. 

 

Do pobrania zaproszenie w formacie PDFpdf
 

 


Gorączka Q wytyczne dla lekarzy weterynarii i hodowców

Rozmiar tekstu: